elswerkt is een gespecialiseerd adviesbureau en werkt aan het
vergroten van de participatie en inzetbaarheid van medewerkers,
ongeacht leeftijd, geslacht, ras, geloof of culturele achtergrond. Dit doen wij door het aanbieden van loopbaanbegeleiding, training, outplacement en consultancy.