CONSULTANCY

omdat succes niet uit de lucht komt vallen.                 

Om succesvol te zijn en te blijven heb je meer nodig dan geluk. Binnen de meeste organisaties wordt het bereikt door hard en verstandig te werken. En de bemensing speelt daarbij een grote rol. Ons bureau heeft een schat aan ervaring binnen vele branches op het gebied van door- en uitstroom van personeel. Hierbij valt te denken aan het opzetten van interne ontwikkeltrajecten, het uitvoeren van trainingen, meedenken en uitvoeren van reorganisaties, opstellen en uitvoeren van sociale plannen, onderhandelen met vakorganisaties en leidinggeven aan mobiliteitscentra.


Al onze ervaring zetten wij graag in om samen met werkgevers passende trajecten uit te voeren.