Elswerkt is een gespecialiseerd adviesbureau. Wij richten ons op het vergroten van de participatie en inzetbaarheid van medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht, ras, geloof of culturele achtergrond. Dit doen wij door het aanbieden van loopbaanbegeleiding, training, outplacement en consultancy.

 

Elswerkt staat voor energie, lef, respect, resultaat en samen.
Voor individuele medewerkers betekent dit dat men ruimte krijgt de werkervaring, overtuigingen en
gedrag opnieuw te waarderen. Op basis hiervan werken we samen aan het vinden van een nieuw,
aantrekkelijk perspectief.


Voor organisaties betekent dit dat we graag in dialoog werken. Wij vinden dat in samenwerking de beste
oplossingen worden gevonden. Vanuit de ambitie van de organisatie brengen we samen de route in
kaart. Onze expertise en best practices zetten we in om het gewenste resultaat te realiseren.